AkiWorkflow Data List

OneHit Packages, Library, and more..

Đây là thông tin kho dữ liệu của AkiWorkflow trên AkiCloud.
KHO DỮ LIỆU SẼ ĐƯỢC VOTE BỞI SỐ ĐÔNG THÀNH VIÊN
Vì vậy nếu bạn thấy bộ nào hay và hữu ích, hãy đề nghị anh em bình chọn.

Chúng tôi đã chốt chính sách cuối cùng về gói 2TB như sau:

Từ tháng 9 năm 2022, Gói 2TB phát sinh do dữ liệu mới thêm vượt quá 1TB.
Ban đầu, với lượng dữ liệu lớn, chúng tôi thiết lập mức giá 2.000.000 vnđ cho quyền truy cập ổ 2TB. Sau một thời gian bàn bạc, chúng tôi nhận thấy hiện tại cần ưu tiên mở rộng thêm quy mô thành viên nên quyết định giảm xuống còn 500.000 vnđ
  • Mức giá trên dành cho thành viên cũ của AkiWorkflow muốn nâng lên 2TB.
  • Thành viên gia nhập mới MẶC ĐỊNH là ổ 2TB, với mức giá 5,500,000vnđ.

Global:

Brand Plugin Name Type Version Size
Antares ComboAntares-X3.pkg
AutoTune 9.2
Harmony Engineer 4.4.0
Mic Mod 4.4.0
AudioFX 2023.06 125MB
XferRecord XR-Serum-2023.pkg FX+VSTi 1.351 256MB
Celemony Melodyne-2023.pkg AudioFX 5.3.1 100MB
NativeInstruments GuitarRig6 AudioFX 6.2.4 670MB
Spectrasonic Keyscape-2023.pkg VSTi+App 1.5.0c 72.4MB
Spectrasonic Keyscape Library 1.5.0c 80.25GB
Spectrasonic Omnisphere-2023.pkg VSTi+App 2.8.5f 170.6MB
Spectrasonic Omnsphere Library 2.6.1c 75.38GB
Spectrasonic StylusRMX-2023.pkg Instrument 1.10.1e 79.6MB
Spectrasonic StylusRMX Library 1.9.6 8GB
Spectrasonic Trillian-2023.pkg VSTi+App 1.6.3d 133.6MB
Spectrasonic Trillian Library 1.6.0c 35.65GB
iZotope Ozone10Advanced AudioFX 10.0.0 1.53GB
iZotope RX10Advanced AudioFX 10.0.0 2.18GB
Accusonus ERA_Bundle_6.pkg AudioFX 6.2.0 143MB
FabFilter TotalBundle-2022.pkg AudioFX multi 132MB
ArtAccoustic Reverb AudioFX 1.6.5 4MB
AmpleSound Ample_Guitar_M Instrument 3.0.1 6.3GB
iZotope Ozone_9 AudioFX 9.1.0 444MB
Magix Independence Instrument 3.6.0 398MB
Magix Independence Library 3.6.0 2.18GB
NickyRomero Kickstart AudioFX 1.0.0 14MB
NickyRomero Kickstart_2 AudioFX 2.0.0 12MB
reFX Nexus Instrument 3.3.7 15MB
reFX Nexus Library 3.3.7 178GB
SonicAcademy Kick2 Instrument 1.0.2 74MB
SoundeviceDigital FronDAW AudioFX 2.0.0 17.3MB
Toontrack SuperiorDrummer3 Instruments 3.3.6 567MB
Toontrack SuperiorDrummer3 Library 236GB
Valhalla Bundle AudioFX 2022 72.7MB
Waves Bundle Mutil 14 12GB
XLN_Audio AddictiveDrums2 Instrument 2.2.4 276.7MB
XLN_Audio AddictiveDrums2 Library 2.2.4 12GB
NativeInstruments Battery4 Instrument 4.1.6 203MB
NativeInstruments FM8 Instrument 1.4.1 100MB
NativeInstruments GuitarRig6 AudioFX 6.1.1 810MB
NativeInstruments Kontakt5 Instrument 5.8.0 588MB
NativeInstruments Kontakt Instrument 6.7.1 1.29GB
NativeInstruments Kontakt 7 Instrument 7.0.11 790MB
NativeInstruments Massive Instrument 1.5.5 64.5MB

In Development (OneHit):

Thành viên tham gia gói 2TB có thể yêu cầu cài riêng

Brand Plugin Name Type Version Size (dl)
AmpleSound AGT Instruments 3.5.0 97MB
AmpleSound AGT Library 3.5.0 6GB
AmpleSound AGTC Instruments 3.5.0 85MB
AmpleSound AGTC Library 3.5.0 6GB
RevealSound Spire Instruments 1.5.11 620MB
AudioModeling Bundle Instruments 3.5.0 2.36GB

Library Info: