AkiWorkflow


Loliicon

Aki Loli Release Notes

> Loli Installed Logs

Cách UPDATE Aki Loli..

2023.09 (Sep 2023)

 • Loli Update ngày 15 tháng 09 năm 2023:
 • Có nhiều Patches/Templates mới ...
 • Add: /Templates/_REC.2023
 • Add: /Templates/Aki.Lofi.134
 • Add: /Patches/_2023/#Aki Synth Bass 2023.patch
 • Add: /Patches/_2023/#Drum.RockBallad.2023.patch
 • Add: /Patches/_2023/#KT Piano Ivory Concert D.patch
 • Add: /Patches/_2023/#TMP.patch
 • Add: /Patches/_2023/#TR-Modern4Str-G#m.patch
 • Add: /Patches/_2023/#TR-Modern4Str-MIXED.2022.patch
 • Add: /Patches/_2023/-TESTSUM.patch
 • Add: /Patches/_2023/AkiElementsOH.2023.patch
 • Add: /Patches/_2023/BASS-AkiMix.2023.patch
 • Add: /Patches/_2023/CH Ens X4 LoadAll RAM.patch
 • Add: /Patches/_2023/DMD-AkiDrumPopDance.patch
 • Add: /Patches/_2023/DMD-AkiLofi2.patch
 • Add: /Patches/_2023/DMD-ChaChaThai-Aki.patch
 • Add: /Patches/_2023/DR AkiRod.2023.patch
 • Add: /Patches/_2023/DR-Orion.patch
 • Add: /Patches/_2023/GT LEAD Strwbr+GR6 - Oct2022.patch
 • Add: /Patches/_2023/HarpFX-2022.patch
 • Add: /Patches/_2023/KS Piano LA C7 RichBallad.patch
 • Add: /Patches/_2023/KT EP BG TremoDelay Sync.patch
 • Add: /Patches/_2023/KT EP_Chorus_Youth.patch
 • Add: /Patches/_2023/KT Fantasy GT LEAD Call Me Solo.patch
 • Add: /Patches/_2023/KT7 Balalaika+Domra.patch
 • Add: /Patches/_2023/KT7 NoireFelt .patch
 • Add: /Patches/_2023/KT7 NoireFelt Reality.patch
 • Add: /Patches/_2023/Lo AkiPluckPlop.patch
 • Add: /Patches/_2023/Lo BASS Tight Synth AkiMod.patch
 • Add: /Patches/_2023/Lo String Ensemble FX.patch
 • Add: /Patches/_2023/Lo String Ensemble Tremolo.patch
 • Add: /Patches/_2023/Lo String Ensemble.patch
 • Add: /Patches/_2023/MELODY-BauVN.patch
 • Add: /Patches/_2023/Nexus@SY Aus Aus.patch
 • Add: /Patches/_2023/Nx SY.Andromeda.Superstring.patch
 • Add: /Patches/_2023/PIANO.NOIRE.OFFALL.patch
 • Add: /Patches/_2023/_S CH Ens X4 Pan RAM-LOAD.patch
 • Add: /Patches/_2023/_S KT CH Ens Full x3.patch • Các bản cập nhật cũ


  2023.02.08 (8Feb 2023)

 • Loli Update ngày 08 tháng 22 năm 2023:
 • Có nhiều Patches/Templates mới ...
 • 2021.12 (Dec 2021) Xem..

 • Update tháng 12 - 2021:
 • Loli 2021.12 rất nhiều thay đổi không ghi nổi :V nói chung là cấu trúc lại tên các Patches và category
 • AkiKontaktLib: Anh em nào sync full thư viện Aki về máy thì yên tâm bộ cài này sẽ khai báo đầy đủ toàn bộ thư viện Kontakt cho trong vòng 5s mà không cần phải khai báo thủ công từng library như những người khác không dùng AkiWorkflow 😅.

 • 2021.07 (July 2021)

 • Ra mắt ngày 10/07/2021
 • Lần này sẽ có nhiều thay đổi trong bộ cài
 • Thay đổi cơ chế Download Loli Content:
 • Thay cơ chế download từ trình duyệt (mở safari) bằng script download ngầm.
 • Thay cơ chế popup mỗi giây báo tiến độ download bằng bảng Download Progress riêng để không chiếm màn hình (trước đây những người mạng chậm sẽ bị mất thời gian chờ mỗi khi cài Loli Content)
 • _________
 • Add: /AkiDrumPack/Short/Ballad-Riff-Boom.wav
 • Add: /Templates/Aki.PopBallad70
 • Add: /Templates/Aki.Orc.Modern.1
 • Fix: /Templates/Aki.FullBand.1: Fix pan, send,.. change GR5->GR6, change Piano S90
 • Fix: /Templates/Aki.FunkPop.1: Add Important Notes
 • Fix: /Templates/Aki.Ballad.CoTrang.1: Add Notes, Track 1 Flex OFF.
 • Fix: /Templates/Aki.Ballad.ThiTruong.1: Add Notes, Enable all AudioFX for Output Track (Mastered)
 • Fix: /Templates/Aki.Ballad.ThiTruong.2
 • Add: /Templates/Aki.Boston.1
 • __
 • Add: /Patches/_Combo/AkiDrum.PopBallad.patch
 • Add: /Patches/_Combo/AkiDrum.RockLogic
 • Add: /Patches/#Drum/AkiPercussion 2021
 • Add: /Patches/Arp/Acc.Me Casio 1.16
 • Add: /Patches/Arp/Dream Pluck Patterns
 • Add: /Patches/Arp/Sunrise Chords
 • Add: /Patches/BASS/#Bass Trill TR Modern 4Str Bm
 • Add: /Patches/BELL/Omn Bell Eurosphere 1
 • Add: /Patches/Guitar/AGM Real Guitar 2021
 • Add: /Patches/Guitar/GT Lead GR6 - GodLove 2021
 • Add: /Patches/Piano _ Pad/Piano S90 Bright.S (Use as default piano track in any new Templates)
 • Add: /Patches/Strings/CH Ens X4 Fix 2021
 • Add: /Patches/Strings/Combo SSS X5 - 2021 (Spitfire Studio Strings)
 • Add: /Patches/Strings/Spectral Pizzicato (Logic Library)
 • Add: /Patches/SynthPoly/Bright Trance Woazz
 • Add: /Patches/SynthLead/Elastic Lead SC
 • Add: /Patches/SynthLead/Omn Lead FallDown
 • Add: /Patches/Voice/Voice Shevanai - Ahh
 • Add: /Patches/Winds/Chris Hein Horn 2021
 • Add: /Patches/Winds/Brass2Layer AkiMix
 • Fix: /Output/MASTER.Ballad - Jun2021.cst

 • 2021.03 (Mar 2021)

  AkiWorkflow hiện đang lấy Catalina 10.15.7 và Logic Pro 10.6.1 làm chuẩn


  !! Bản Update này cần cài thêm 2 Packages !!

 • Package: AkiKontaktLib.pkg ⬇️ :
     - Junior Porcluncula - S90 ES: fix .nict file -> SNPID from AB1 to AB2 (AB1 confilct with LibraryDanToc)
     - Fix Sax2lopLMU: remove sendFX, remove .nkm, save as .nki
 • Package: Melodyne511.pkg ⬇️ :
     - Update Melodyne 5.1.0.016 to 5.1.1.003
 • _________
 • Delete some 32bit Patches (nexus, sylenth..)
 • Fix: /Patches/BELL/MELODY Vibraphone: Fix color bar
 • Add: /Patches/#Drum/Epic_PE EthnicEnsemble
 • Add: /Patches/#Drum/Epic_PE Hi_Percussion
 • Add: /Patches/Winds/MrSaxA - Express by Volume CC7
 • Add: /Patches/Winds/MrSaxA - Mix 2 - Expression.patch
 • Add: /Patches/Winds/MrSaxB - Express by Volume CC7.patch
 • Add: /Patches/Guitar/GT Lead GR5 - GodLove 2021
 • Add: /Patches/World/Chinese Di Zi Flute - Fix Attack
 • Add: /Templates/Aki.Ballad.ThiTruong.2
 • Add: /Output/MASTER.Ballad
 • Add: /Output/MASTER.Dance
 • Add: /Output/MASTER.Pop
 • Add: /Output/MASTER.Rock
 • Fix: /Patches/Winds/Sax2lop LMU - Fix 2021 (Change Kontakt5 by Kontakt 6)
 • Fix: /Patches/Winds/Shaku Aki
 • Fix: /Patches/VietNam/*ALL*
 • Fix: /Templates/Aki.Ballad.ThiTruong.1
 • Fix: /Templates/Aki.FullBand.1:
 •    - Replace GT Lead sound by Kontakt Evolution Strawberry + GuitarRig5 (RealEight 32bit Removed)
 •    - Replace Sax2lop LMU (kontakt5->kontakt6)
 • Fix: /Templates/Aki.Ballad.CoTrang.1
 • Fix: /Templates/_Arrange_2021 (remove _Arrange_2020)

 • 2021.02 (Feb 2021)


  Vì kể từ cuối năm 2020, AkiWorkflow lấy Catalina 10.15.7 và Logic Pro 10.6.1 làm chuẩn nên bản cập nhật lần này có quá nhiều thay đổi không tiện liệt kê hết ở đây.

  Templates
 • Thêm 1 Template Ballad Thị Trường
 • Patches
 • Loại bỏ hết những Preset liên quan đến các Plugin 32 bit (không dùng được trên catalina) như Nexus, Sylenth, MusicLab RealGuitar, RealEight, Real LPC....
 • Sửa đổi và cấu trúc lại kho Patches
 • Đổi tất cả Preset dạng Channel Strip Setting trước đây sang kho Patches.
 • Một số Patches ở khu VietNam vẫn còn lỗi, AkiWorkflow sẽ cố gắng fix lại trong thời gian sớm nhất.
 • Stripset
 • Thêm nhiều Preset cho track Master.
 • Đổi tất cả kho Preset Channel Strip Setting cũ của Instrument Track sang dạng Patches.
 • Keycommand
 • Không có thay đổi gì quan trọng.
  Xem Danh sách phím tắt của AkiWorkflow
 • Other
 • Thêm khả năng trải nghiệm thử AkiLoli mà không cần ổ AkiSSD
 • Bộ cài có thể được sử dụng mãi về sau, mỗi khi cần Update chỉ cần chạy lại bộ cài để tự động cập nhật thư viện Loli phiên bản mới nhất.


  2020.08 (Aug 2020)


 • /Templates/_SHEET: Create TextStyle for Lyrics, Author, Title. Fix some Layout settings.
 • /Templates/_Mutiltrack.logicx
 • /Templates/_Rec 1 Vocal
 • /Templates/Aki FullBand 1
 • /Templates/_Arrange_2020
 • /Templates/Aki Ballad Co Trang May2020
 • /Templates/_#Empty.logicx
 • /Patches/Drum/Combo Aki Ballad Rock Mar2020
 • /Patches/Guitars/StrawB Balladeer mix1
 • /Patches/Guitar/GT Lead GR5 - GodLove: Fix Volume, Bus10 to bus5 (delay)
 • /Patches/BASS/Trilian Studio Slap Mixed
 • /Patches/BASS/Bass EXS Legato
 • /Patches/Guitars/CleanEXS_Chord
 • /Patches/Guitars/AGM Strum Manual
 • /Patches/Guitars/StrawB Coffehouse Jazz
 • /Patches/Strings/ST CSS X5 - Fix Pan 2020
 • /Patches/BASS/BASS EXS Legato MutilComp
 • /Patches/BASS/BASS EXS Legato MutilComp Mix2
 • /Patches/BASS/#AkiBassSlide
 • Add _Combo <Folder>
 • Rename “-Load Host” => “_Load Host”
 • /Patches/Combo/Cb Drum+Bass Ballad Thi Truong May2020
 • /Patches/Combo/Cb Drum+Bass Ballad Thi Truong July2020
 • /Patches/BASS/EZ Bass Mix
 • /Patches/Piano-Pad/IC Smooth MEL
 • /Patches/BELL/SR AkiBellPluck
 • /Patches/LEAD/SR Aki CrossSummerNoise
 • /Patches/Strings/Harp - Soft Vel.patch
 • /Patches/Strings/Stra.Violin.patch
 • /Patches/Piano-Pad/_NoirePiano
 • /Audio/AkiVocalMix1
 • /Instruments/Bell/SL BigSynth fix: Fix EQ, fix ADSR
 • /Output/Aki Mastering 2
 • /Output/Aki SSL Comp Master 2
 • /Instruments/VietNam/Sao truc 3 LMU: Fix path.
 • /Instruments/Lead/SL TeleSynth
 • /Instruments/#DRUM/_StylusRMX/103-Earthquake  Combo
 • /Instruments/#Drum/_StylusRMX/132-Bristolized c - Fixed
 • /Instruments/#Drum/_StylusRMX/132-Bristolized c - Mix to SIDE
 • /Instruments/#DRUM/AddictiveDrum2/Single Snare SonarDesinger
 • /KeyCommand: Close all plugin window: ⇧V OLD: ⇧ECS
 • /KeyCommand: Delete Unused Track:⌃⌥⌘⌦ OLD: ⌘⌫ (Prevent mistake)
 • /EXS: Fix EXS instruments missing error (copy all .exs file to $AMA/Sample_Instruments folder)
 • Add: /AkiDrumPack/Short/Cymbal_Rev_2.wav
 • Add: /AkiDrumPack/Short/#AkiBassSlide_1.wav
 • Add: EZBass Library
 • Other fix:

 • Fix Logic not display anything when click StripSetting, i found that is permission problem (chmod 777 Audio Music App Folder)
 • Almost user usually save and replace Project Templates, so akiwf need a change: Copy Loli Templates Folder to Project Tempate, instead of create Alias.